Björkängs Fiber

Kallelse till Årsmöte 12 maj 2018. I år är det extra viktigt att så många som möjligt kommer på årsmötet och tycker till om hur föreningen ska agera vid anslutning av nya medlemmar, framför allt till vilken kostnad.

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2017

På årsmötet 20170603 antogs nya stadgar. En stadgeändring behöver fastställas på ytterligare ett årsmöte varför vi inom kort kommer att kalla till extra årsmöte den 17 juli 2017. På det extra årsmötet fastställdes de nya stadgarna.

Tack Sparbanksstiftelsen för stödet, 1.458.000 kr och tack till Framtidsbanken i Falkenberg för stödet, 110.000 kr.

Nu har vi ÄNTLIGEN ett driftsatt nät!

 Serviceutbud i nätet

Här kan ni kika på utbudet av tjänster i nätet http://varberg.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/ .

Anslutning av nya fastigheter till fiber

Styrelsen har haft ett möte med Varberg Energi AB beträffande anslutningar av fler fastigheter till fibernätet. Det blir väldigt dyrt att ansluta enskilda fastigheter. Därför uppmanas ni som är intresserade att gå runt och prata med de grannar som ännu inte har fiber. När ni har skrapat ihop ett gäng intresserade hör ni av er så kikar styrelsen tillsammans med Varberg Energi AB på att köra en drive med anslutningar i ert område.

Informationsmöte 20140201

Lördagen den 1 februari 2014 hade Björkängs Fiber Ekonomisk förening kallat till ett informationsmöte. Det var en fantastisk uppslutning och vi fyllde lokalen. När styrelsen skrivit under returneras ert exemplar av avtalet inskannat per mejl. Se till att vi har aktuell e-postadress eftersom information och korrespondens går via mejl, hemsida och facebookgrupp.

Via länk http://www.deteknik.se/debf.htm kan ni gå in och titta på sträckning och medlemmar. Där går att zooma och vandra runt i området. Hittar ni några konstigheter eller har några funderingar, hör av er. Denna länk är inte uppdaterad med den senaste informationen men ger en någorlunda bild av föreningens utbredning.

Styrelsens presentation 20140201

Avtal fastighetsanslutning fysisk person

Avtal fastighetsanslutning juridisk person

Markupplåtelseavtal

Bilaga Beskrivning till markupplåtelseavtal

DE Teknik Presentation 20140201

Presentation Varberg Energi

Mediateknik information 20140207

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta: Sofia Haargaard, 0733 403 302, sofia@haargaard.se

Styrelsen

Björkängs Fiber Ekonomisk förening

6 Responses to Björkängs Fiber

 1. Lars Lundin says:

  Klövervägen 7
  432 76 Tvååker

  0703-249149

 2. Agneta Mårtensson says:

  Hej! Vi var på infomötet i lördags och då tog avtalspapperen slut.
  Vi vill gärna skriva avtal och önskar oss tillsänt avtalsformulär, gärna flera.
  Mvh
  Agneta Mårtensson

 3. Björn Lindh says:

  Om det går kan jag få besked om att avtalet och inbetning har inkommit till Er.
  Björn Lindh
  Nordvägen.3
  Smedsgård 1:26

 4. Patrik Jönsson says:

  Hej. Var kan man se planerad sträckning på fiberledningen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *