Author Archives: admin

Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2018

Nedan finns länkar till verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2018 inför årsmötet lördag 30 mars 2019. Verksamhetsberättelse Björkängs Fiber Ek 2018 Bokföringsrapporter_20181231

Posted in Årsredovisningar | Tagged | Leave a comment

Kallelse årsmöte 20190330

Datum:          30 mars 2019 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GDPR, ny dataskyddslag

Den 25 maj ersätts den tidigare personuppgiftslagen (PUL) med en ny dataskyddslag, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter och att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2017

Här är en länk till Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse Årsmöte 12 maj 2018

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          12 maj 2018 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse extra årsmöte 17 juli 2017

Kallelse till Extra Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          17 juli 2017 Tid:               Kl 19 Plats:             Nils-Göran Johansson, Smedsgårdsvägen 51, Tvååker Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Nya antagna stadgar

På dagens årsmöte, 3 juni 2017, antogs nya stadgar. En stadgeändring behöver fastställas på ytterligare ett årsmöte varför vi inom kort kommer att kalla till extra årsmöte den 17 juli 2017. De nya stadgarna hittar du om du klickar på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse årsmöte 3 juni 2017

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          3 juni 2017 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse Årsmöte 20160507

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          7 maj 2016 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning 1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.   Godkännande av röstlängden. 3.   Val av två justeringspersoner. 4.   Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information från styrelsen 20160214

Information från styrelsen i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Nu har vi haft igång vårt optofibernät i ett år och styrelsens förhoppning är att det fungerar bra även hos övriga medlemmar. Hemma hos ordföranden har i alla fall den ständiga frustrationen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment