Principbeslut beträffande stöd från Varbergsstiftelsen och Falkenbergs Sparbank

Varbergsstiftelsen har återkopplat beträffande stöd. De kommer att bidra med 7000 kr per ansluten familj och fastighet i Varbergs kommun. Har ni flera fastigheter som ni ansluter kommer endast ett belopp om 7000 kr att erhållas. De kommer inte att betala stöd till förberedande avslut för tomter etc. Om dessa däremot bebyggs och fiber dras in kan stöd sökas av föreningen då.

Sannolikt kommer Falkenbergs Sparbank att bidra med 2000 kr per familj och fastighet i Falkenbergs kommun. Vi har ännu inte fått slutligt besked.

Styrelsen fattade ikväll ett principbeslut beträffande stödpengarna från Varbergsstiftelsen och Falkenbergs Sparbank. Alla fysiska personer, både de i Varberg och Falkenberg, betalar i det här inledande preliminära kostnadsskedet 15000 kr. Finns det sedan utrymme kommer de fysiska personer som erhåller ett lägre stöd att få dela på den marginal som eventuellt blir mellan faktiskt kostnad efter erhållna stöd upp till dessa 15000 kr efter reservation av en rimlig kassa för föreningen.  Blir vi tillräckligt många skulle det kunna bli så att ingen behöver skjuta till några ytterligare investeringspengar. Så fortsätt jaga på era grannar, än är förmodligen inte loppet kört för dem att hoppa på!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *