Nya antagna stadgar

På dagens årsmöte, 3 juni 2017, antogs nya stadgar. En stadgeändring behöver fastställas på ytterligare ett årsmöte varför vi inom kort kommer att kalla till extra årsmöte den 17 juli 2017. De nya stadgarna hittar du om du klickar på länken nedan.

Stadgar Björkängs Fiber 20170603

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *