Björkängs Fiber

Protokoll från föreningens årsmöte 20220531.

Kallelse till föreningsstämma i Björkängs Fiber Ekonomisk förening i likvidation den 31 maj 202 kl 15 i Munkagårdsskolans aula, Tvååker. 

Information kring föreningens likvidation. Anmälan om likvidator, Lars Bjering på Ludvig & co, har vunnit laga kraft och Lars har nu trätt in i styrelsens ställe. Den ekonomiska redovisningen fortsätter som vanligt men med likvidatorn som firmatecknare. En kallelse för okända borgenärer har skickats ut. Kallelsetiden löper ut i slutet av mars. Därefter kommer det kallas till en kombinerad sista årsstämma och slutredovisning av Björkängs Fiber Ekonomisk förening. Planen är att det mötet hålls i maj 2022.

Föreningens verksamhet är såld till Varberg Energi. Från och med 20210801 träder föreningen i likvidation.

Kallelse till årsmöte 20210527. Det här är ett mycket viktigt årsmöte då styrelsen kommer att lägga fram förslag att starta likvidation av föreningen och försäljning av föreningens tillgångar.

Kallelse till årsmöte 20200611. Vid årsmöte 20190330 redovisades att föreningen har fått ett förslag från Varberg Energi för hur nya medlemmar ska kunna ansluta sig till vårt optofibernät till mer rimliga kostnader. Kort gick det ut på att föreningen och Varberg Energi skriver ett långt avtal, 20 år, beträffande kommunikationsoperatörstjänster. I avtalet läggs med som en möjlighet för Björkängs Fiber att när regelverket för de stöd vi fått så medger avyttra nätet så att Varberg Energi mot en prisindikation om ca 3000 kr/ansluten fastighet kan köpa det. Redovisning av tecknadet av detta avtal kommer att vara en punkt på årsmötet den 11 juni 2020. Välkomna!

Inom kort kommer verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2018 publiceras här.

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2017

På årsmötet 20170603 antogs nya stadgar. En stadgeändring behöver fastställas på ytterligare ett årsmöte varför vi inom kort kommer att kalla till extra årsmöte den 17 juli 2017. På det extra årsmötet fastställdes de nya stadgarna.

Tack Sparbanksstiftelsen för stödet, 1.458.000 kr och tack till Framtidsbanken i Falkenberg för stödet, 110.000 kr.

Nu har vi ÄNTLIGEN ett driftsatt nät!

 Serviceutbud i nätet

Här kan ni kika på utbudet av tjänster i nätet http://varberg.stadsnatsfabriken.se/serviceguide/ .

Anslutning av nya fastigheter till fiber

Styrelsen har haft ett möte med Varberg Energi AB beträffande anslutningar av fler fastigheter till fibernätet. Det blir väldigt dyrt att ansluta enskilda fastigheter. Därför uppmanas ni som är intresserade att gå runt och prata med de grannar som ännu inte har fiber. När ni har skrapat ihop ett gäng intresserade hör ni av er så kikar styrelsen tillsammans med Varberg Energi AB på att köra en drive med anslutningar i ert område.

Informationsmöte 20140201

Lördagen den 1 februari 2014 hade Björkängs Fiber Ekonomisk förening kallat till ett informationsmöte. Det var en fantastisk uppslutning och vi fyllde lokalen. När styrelsen skrivit under returneras ert exemplar av avtalet inskannat per mejl. Se till att vi har aktuell e-postadress eftersom information och korrespondens går via mejl, hemsida och facebookgrupp.

Via länk http://www.deteknik.se/debf.htm kan ni gå in och titta på sträckning och medlemmar. Där går att zooma och vandra runt i området. Hittar ni några konstigheter eller har några funderingar, hör av er. Denna länk är inte uppdaterad med den senaste informationen men ger en någorlunda bild av föreningens utbredning.

Styrelsens presentation 20140201

Avtal fastighetsanslutning fysisk person

Avtal fastighetsanslutning juridisk person

Markupplåtelseavtal

Bilaga Beskrivning till markupplåtelseavtal

DE Teknik Presentation 20140201

Presentation Varberg Energi

Mediateknik information 20140207

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta: Sofia Haargaard, 0733 403 302, sofia@haargaard.se

Styrelsen

Björkängs Fiber Ekonomisk förening

6 Responses to Björkängs Fiber

 1. Lars Lundin says:

  Klövervägen 7
  432 76 Tvååker

  0703-249149

 2. Agneta Mårtensson says:

  Hej! Vi var på infomötet i lördags och då tog avtalspapperen slut.
  Vi vill gärna skriva avtal och önskar oss tillsänt avtalsformulär, gärna flera.
  Mvh
  Agneta Mårtensson

 3. Björn Lindh says:

  Om det går kan jag få besked om att avtalet och inbetning har inkommit till Er.
  Björn Lindh
  Nordvägen.3
  Smedsgård 1:26

 4. Patrik Jönsson says:

  Hej. Var kan man se planerad sträckning på fiberledningen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *