Author Archives: admin

Protokoll från föreningens årsmöte 20220531

Protokoll från föreningens sista årsmöte då beslut om föreningens upphörande togs.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse till årsmöte 31 maj 2022 kl 15

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Björkängs Fiber Ekonomisk förening har trätt i likvidation

Information kring föreningens likvidation. Anmälan om likvidator, Lars Bjering på Ludvig & co, har vunnit laga kraft och Lars har nu trätt in i styrelsens ställe. Den ekonomiska redovisningen fortsätter som vanligt men med likvidatorn som firmatecknare. En kallelse för … Continue reading

Posted in Likvidation | Leave a comment

Kallelse till årsmöte 20210527

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          27 maj 2021 Tid:               Kl 19 Plats:             Teams, önskas inbjudan till videolänk mejla sofia@haargaard.se Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment

Kallelse till Årsmöte 20200611 Björkängs Fiber Ekonomisk förening

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          11 juni 2020 Tid:               Kl 20 Plats:             Skype/telefonmöte p g a covid-19, ring 08 505 218 52, ange kod 289559412, önskas inbjudan till videolänk mejla sofia@haargaard.se Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2018

Nedan finns länkar till verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2018 inför årsmötet lördag 30 mars 2019. Verksamhetsberättelse Björkängs Fiber Ek 2018 Bokföringsrapporter_20181231

Posted in Årsredovisningar | Tagged | Leave a comment

Kallelse årsmöte 20190330

Datum:          30 mars 2019 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

GDPR, ny dataskyddslag

Den 25 maj ersätts den tidigare personuppgiftslagen (PUL) med en ny dataskyddslag, kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter och att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2017

Här är en länk till Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse Årsmöte 12 maj 2018

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          12 maj 2018 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment