Category Archives: Likvidation

Björkängs Fiber Ekonomisk förening har trätt i likvidation

Information kring föreningens likvidation. Anmälan om likvidator, Lars Bjering på Ludvig & co, har vunnit laga kraft och Lars har nu trätt in i styrelsens ställe. Den ekonomiska redovisningen fortsätter som vanligt men med likvidatorn som firmatecknare. En kallelse för … Continue reading

Posted in Likvidation | Leave a comment