Monthly Archives: January 2014

Medlemsavgift 2014

Hej! Ni glömmer väl inte att betala in medlemsavgiften för år 2014 med 100 kr till Björkängs Fiber bg nr 859-7338. Edit: Det ska så klart vara medlemsavgift för 2014. Tappade bort ett år…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsförteckningen uppdaterad per 20140120.

Som vanligt, kontrollera era uppgifter.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Information efter mötet den 1 feb 2014

Efter informationsmötet den 1 feb kommer det att skickas ut information via mejl till dem vi har adresser till. Info kommer också att delges här på hemsidan samt i fb-gruppen. Se till så att vi har korrekt e-postadress så att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medlemsförteckningen uppdaterad per 20140112

Medlemsförteckningen är uppdaterad per 20140112. Kolla så att uppgifterna är korrekta! Vi saknar fortfarande några fastighetsbeteckningar.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Preliminärt informationsmöte 1 februari 2014 kl 10

Håll lördagen den 1 februari kl 10 preliminärt bokad för ett informationsmöte på Munkagårds gymnasium för att äntligen många månader senare komma igång på allvar med förläggningen av fiber. Där kommer att presenteras en preliminär budget som avtalen om att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Uppdaterad medlemsförteckning per 20131221

Hej! Medlemsförteckningen är nu uppdaterad per 20131221. V g kontrollera uppgifterna.

Posted in Uncategorized | Leave a comment