Monthly Archives: March 2014

V14 Utteros, Askhult och Morup neråt Glommenvägen

Det som går som hejsan med markarbetena. De är redan i Kärragärde och härjar. Nästa vecka kommer Martin Grävare att ha tre områden igång samtidigt, Askhult, Utteros och i Morup Glommenvägen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Markera var ni önskar fibersläpp vid tomtgräns

Martin Grävare låter hälsa att ni som inte har möjlighet att vara hemma när grävaren drar förbi märker upp tydligt var någonstans vid tomtgräns ni vill ha fibersläppet!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Slangdimensioner

DE Teknik har bett mig sprida information beträffande slangdimensioner. Huvudsakligen kommer vi använda 16mm slang. Sedan finns det ställen där Varberg Energi har förlagt både 14mm och 12mm. Men om alla använder 16mm så har vi övergångar mellan de olika … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grävstart i området kring Tvååker Gat

Det verkar som att Martin Grävare kommer att börja gräva i området kring Tvååker Gata på tisdag den 18 mars 2014.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Signering av avtalen om fastighetsanslutning pågår

Då har kassören Janne gjort sitt, nu är det ordförandes tur. Det är en hoper avtal att skriva under…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kort statusrapport

Kort rapport från styrelsen: Vi jobbar på med projekteringen. DE Teknik ritar kartor. Diskussioner förs med Varberg Energi liksom med grävaren. Vi inväntar beslut från samrådet med Länsstyrelsen. Avtal om fastighetsavtal ska skrivas under och returneras. Kundregister ska läggas upp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment