Monthly Archives: May 2014

Info om fastighetsinstallation

Här finns ett informationsblad från DE Teknik beträffande fastighetsinstallation.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse årsmöte 2014

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          24 maj 2014 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning 1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.   Godkännande av röstlängden. 3.   Val av två justeringspersoner. 4.   Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment