Monthly Archives: April 2015

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening  Datum:          16 maj 2015  Tid:               Kl 10  Plats:             Munkagårds Gymnasium  Dagordning  1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.   Godkännande av röstlängden. 3.   Val av två justeringspersoner. 4.   Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prelimärt datum för stämma 2015 16 maj kl 10

Preliminärt datum för årsstämma 2015 är 16 maj kl 10. Återkommer med kallelse när det är spikat.

Posted in Uncategorized | Leave a comment