Monthly Archives: May 2015

OBS! Inställd extra föreningsstämma 22 maj 2015

Efter mycket rundringning och koll av regelverk, skatteregler, bokföringsregler etc har styrelsen kommit fram till att vi i dagsläget inte ser något behov av någon stadgeändring. Därmed ställs den extra föreningsstämman den 22 maj 2015 in.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse extra årsmöte 22 maj 2015

Kallelse till extra Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          22 maj 2015 Tid:               Kl 19 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning 1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.   Godkännande av röstlängden. 3.   Val av två justeringspersoner. 4.   Fråga om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse årsmöte 7 juni 2015

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          7 juni 2015 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium  Dagordning 1.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.   Godkännande av röstlängden. 3.   Val av två justeringspersoner. 4.   Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OBS! Årsmötet är flyttat från 16 maj till 7 juni 2015

Det visade sig inte vara helt enkelt hur föreningen ska hantera bokföringen. Styrelsen behöver därför ytterligare tid för att reda ut hur detta ska hanteras. Därför skjuts ordinarie föreningsstämma till den 7 juni 2015 kl 10, se separat kallelse. Eventuellt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment