Monthly Archives: June 2017

Kallelse extra årsmöte 17 juli 2017

Kallelse till Extra Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          17 juli 2017 Tid:               Kl 19 Plats:             Nils-Göran Johansson, Smedsgårdsvägen 51, Tvååker Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Nya antagna stadgar

På dagens årsmöte, 3 juni 2017, antogs nya stadgar. En stadgeändring behöver fastställas på ytterligare ett årsmöte varför vi inom kort kommer att kalla till extra årsmöte den 17 juli 2017. De nya stadgarna hittar du om du klickar på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment