Monthly Archives: April 2018

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning avseende år 2017

Här är en länk till Verksamhetsberättelse och årsredovisning avseende år 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kallelse Årsmöte 12 maj 2018

Kallelse till Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening Datum:          12 maj 2018 Tid:               Kl 10 Plats:             Munkagårds Gymnasium Dagordning Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment