Kort statusrapport

Kort rapport från styrelsen: Vi jobbar på med projekteringen. DE Teknik ritar kartor. Diskussioner förs med Varberg Energi liksom med grävaren. Vi inväntar beslut från samrådet med Länsstyrelsen. Avtal om fastighetsavtal ska skrivas under och returneras. Kundregister ska läggas upp och fakturor avseende investeringskostnaden om 15.000 för fysiska personer respektive 22.000 för juridiska personer ska skrivas ut och distribueras. Vi har alltså att göra… Förhoppningen är att grävaren kan komma igång under nästa vecka, dvs v 11, i någon ände av sträckningen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *