Slangdimensioner

DE Teknik har bett mig sprida information beträffande slangdimensioner. Huvudsakligen kommer vi använda 16mm slang. Sedan finns det ställen där Varberg Energi har förlagt både 14mm och 12mm. Men om alla använder 16mm så har vi övergångar mellan de olika dimensionerna.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *