V14 Utteros, Askhult och Morup neråt Glommenvägen

Det som går som hejsan med markarbetena. De är redan i Kärragärde och härjar. Nästa vecka kommer Martin Grävare att ha tre områden igång samtidigt, Askhult, Utteros och i Morup Glommenvägen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *