Sinkande medlemmar

Enligt DE Teknik är det fortfarande medlemmar som inte förberett så att DE Teknik kan komma och blåsa fiber. Fr o m måndag riskerar ni som inte är färdiga på era fastigheter att hamna i en andra och senarelagd etapp. Arbetet kommer att fokusera på de fastigheter som är klara och ni som inte är det får vänta med er anslutning till den första etappen i så fall är driftsatt och klar. Det här kostar både er medlemmar och föreningen både onödig tid och onödiga pengar så sätt fart nu!

Om det vill sig riktigt illa kan det bli så att om det är många i ett område som inte gjort klart riskerar ni i samma område att få vänta. Ut och prata med era grannar. Ni kanske rent av kan hjälpa till om det är någon som har bekymmer att få klart på fastigheten.

Kom ihåg att hålla er uppdaterade om vad som händer i föreningen genom att kolla här på föreningens hemsida http://bjorkangsfiber.se/ eller i facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/bjorkangfiber/ .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *