Information från styrelsen 20160214

Information från styrelsen i Björkängs Fiber Ekonomisk förening

Nu har vi haft igång vårt optofibernät i ett år och styrelsens förhoppning är att det fungerar bra även hos övriga medlemmar. Hemma hos ordföranden har i alla fall den ständiga frustrationen över en usel adsl-uppkoppling förbytts till en mer fröjdefull tillvaro med optofiberuppkopplingen.

Föreningen har tecknat drift- och underhållsavtal med Varberg Energi. Detta innebär att Varberg Energi kommer att drifta vårt optofibernät som om det vore deras eget nät. Det innebär också att föreningens kostnad för drift och underhåll kommer att faktureras av Varberg Energi enligt information som ni får i samma utskick som detta informationsbrev. Drift- och underhållskostnaden kommer att börja faktureras fr o m 20160101 för samtliga aktiva anslutningar. Det kommer alltså inte att faktureras någon retroaktiv kostnad avseende år 2015. Föreningen har reglerat denna kostnad med Varberg Energi. Eventuellt kommer föreningen att fakturera en administrationskostnad beroende på hur kassan ser ut framöver men i dagsläget gör styrelsen bedömningen att det inte är nödvändigt.

Styrelsen föreslår att föreningen slopar medlemsavgifter tills vidare. Det blir väldigt mycket administration för ett litet tillskott till kassan och föreningen har i dagsläget god ekonomi.

Vid eventuella driftsstörningar för er optofiberanslutning vänder ni er till Varberg Energi om det är driftsstörningar som är nätbaserade och till er tjänsteleverantör om det är störningar som rör ert tjänsteutbud.

Om det är så att nya medlemmar vill ansluta till föreningen och få en optofiberanslutning kommer anslutningsavgiften att bestå av 15.000 kr för att köpa in sig i stamnätet samt den kostnad som Varberg Energi debiterar föreningen för att ansluta en ny fastighet från stammen till och med bostadsswitchen.

Mvh

Styrelsen för Björkängs Fiber Ekonomisk förening

gm/ordförande Sofia Haargaard

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *