Kallelse extra årsmöte 17 juli 2017

Kallelse till Extra Årsmöte i Björkängs Fiber Ekonomisk förening

Datum:          17 juli 2017

Tid:               Kl 19

Plats:             Nils-Göran Johansson, Smedsgårdsvägen 51, Tvååker

Dagordning

  1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  2. Godkännande av röstlängden.
  3. Val av två justeringspersoner.
  4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  5. Fastställande av dagordningen.
  6. Fastställande av nya stadgar antagna på ordinarie årsmöte 20170603. Här finns stadgarna till påseende.

Välkomna!

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *