Kom med i föreningen senast 14 juli 2013

Efter ett drygt års väntan kan vi nu äntligen komma igång med projektering för att realisera fiber till området väster om E6, söder om Galtabäck och ungefär till kommungränsen Falkenberg. Föreningen kommer att få 360.000 kr i stöd från Post och Telestyrelsen och har nu även fått besked om att vi får stöd från Jordbruksverket via Länsstyrelsen. Totalt får föreningen ca 1,8 Mkr i stöd.

Nästa steg i projekteringen är att upprätta och presentera en budget. För att denna budget ska bli representativ är det viktigt att vi har fått in alla ansökningar om medlemskap så att beräkning av sträckning och antal anslutningar kan bli så nära verkligheten som möjligt. Därför har slutdatum för att komma med i denna etapps projektering satts till den 14 juli 2013, då måste föreningen senast ha er ansökan.

Glöm därför inte att gå med i föreningen snarast så att ni kommer med i projekteringen. Ni förbinder er inte till något mer än att visa intresse för att få fiber. Är det första gången ni betalar till föreningen betalar ni en insats 100 kr som är en engångsavgift samt medlemsavgift 100 kr avseende år 2013, totalt 200 kr till bg nr 859‑7338. Har ni redan betalat insats förra året betalar ni in medlemsavgift 100 kr för år 2013.

Förutom att betala insats och medlemsavgift ska ni också ansöka om medlemskap i föreningen. Ansökningsblankett kan hämtas i receptionen på Björkängs Camping eller så skickar ni e-post till sofia@haargaard.se och anger följande uppgifter: fastighetsbeteckning, namn, adress i området, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress.

Har ni några frågor kan ni kontakta Sofia Haargaard, mejl sofia@haargaard.se eller mobil 0733-403 302.

Välkomna till Björkängs Fiber Ekonomisk förening!

Styrelsen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kom med i föreningen senast 14 juli 2013

  1. Mattias Kjellberg says:

    Hej!
    Om man vill teckna ett företagsavtal var hittar vi det kontraktet för att skriva ut och skriva under?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *