Lägesrapport

Lägesrapport: vi träffade Varberg Energi härom veckan. De har luskat fram ett par miljoner till att kanalisera för som kommer oss till del. Vi behöver då inte behöva bekosta grävning och förläggning av slang för det som VE gräver men får istället en driftskostnad för hyra av slang. Preliminära kartor för kanalisationen är upprättade. Jag lägger upp dem under filer i fb-gruppen. En för Varbergssidan och en för Falkenbergssidan.

Uppmanar än en gång att ni som vill ha fiber pratar med era grannar så att det blir fler som kommer med. Bitvis är det väldigt magert intresse. Finns möjlighet släpper vi in så många det går. Nu börjar dock tiden bli knapp för nya medlemmar. Stödpengarna kommer bara komma er till del som går med från början. Det kommer alltså vara möjligt att gå med senare men till en betydligt dyrare kostnad.

Nästa steg är att ta in priser för entreprenad, slang etc. Därpå kommer en preliminär kostnad räknas ut som ni får ta ställning till och sen en bindande anmälan. Fibern måste ner under vår-sommar nästa år annars brinner både stödpengar och pengarna till VE inne.

Nästa styrelsemöte är imorgon kväll.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *