FAQ

Här läggs frågor styrelsen fått som kan tänkas vara intressanta för flera.

Hur gör jag för att ansluta min fastighet i efterhand?

Styrelsen har haft ett möte med Varberg Energi AB beträffande anslutningar av fler fastigheter till fibernätet. Det blir väldigt dyrt att ansluta enskilda fastigheter. Därför uppmanas ni som är intresserade att gå runt och prata med de grannar som ännu inte har fiber. När ni har skrapat ihop ett gäng intresserade hör ni av er så kikar styrelsen tillsammans med Varberg Energi AB på att köra en drive med anslutningar i ert område.

Hur vet jag att mitt underskrivna avtal kommit fram till styrelsen?

När avtalet har kommit styrelsen tillhanda läggs det in i medlemsförteckningen under fliken medlemmar med datum för underskrift. Kontrollera att era uppgifter stämmer i medlemsförteckningen när ni ändå är där och kollar. Ni får inga personliga bekräftelser. Det tar alldeles för mycket tid i anspråk för en redan hårt ansatt styrelse.

När får jag tillbaka mitt ex av avtalet för fastighetsanslutning underskrivet av föreningen?

När vi vet att projektet blir av efter den 21 februari 2014 kommer två representanter från styrelsen att skriva under era inskickade avtal och returnera ert ex.

Om jag vill förbereda för en avsättning  för inkoppling av ev framtida fastigheter/tomter kan jag gå med i föreningen då och till vilken kostnad?

Föreningen släpper i s f en avsättning vid stammen till en kostnad om 15.000 kronor. När det sedan är dags att koppla in fibern får medlemmen bekosta samtliga kostnader förenade med att få en färdig fiberinkoppling in till fastigheten, grävning, material, svetsning och blåsning av fiber, kostnader för att ansluta till nätet, lantmäteriförrättning etc. Den färdiga anslutningen tillfaller Björkängs Fiber Ekonomisk förening.

Varför behöver föreningen ta ut en driftskostnad?

En fiberförening kan i bästa fall välja mellan ett öppet och ett låst när typ Telia. För att vara berättigade stöd via Länsstyrelsen etc måste det vara öppet om jag har förstått det rätt.

I de låsta näten är leverantören garanterad en intäkt då alla måste köpa de tre huvudsakliga tjänsterna internet, telefoni och TV för ett antal hundralappar. Detta oavsett om man använder tjänsterna eller inte. Dessa fiberföreningar som har denna typen av tjänsteleverantör tar vad jag vet också ut en serviceavgift då föreningen även här måste ha en buffert för utsättning av kablar, ev reparationer m m.

I ett öppet nät är det hushållen som väljer vad man vill köpa och när. Oavsett om alla eller ingen köper tjänster måste Varberg Energi hålla nätet igång till fastigheten och tar då ut en serviceavgift om ca 32 kr/mån per hushåll för det. Resterande summa upp till 110 kr/mån är det föreningen som behöver ha in för att täcka våra kostnader, se sidan 2 i kostnadskalkylen för driftskostnader.

Enligt uppgift från Varberg Energi har alla föreningar som de varit inblandade i tagit ut en månadsavgift. Den lägsta 85 kr/mån där den föreningen började högre men ju fler medlemmar som är med och betalar ju lägre avgift behöver debiteras varje hushåll. Eftersom vi inte vill komma med någon glädjekalkyl utan hellre lägger oss lite högre för att undvika obehagliga överraskningar anser vi 110 kr/mån vara en försvarlig summa att utgå från.

Om jag väljer att inte gå med nu, kan jag gå med senare?

Förmodligen kommer ni kunna gå med i föreningen senare och ansluta till fibernätet. Om det är möjligt kommer det dock bli till en helt annan kostnad. Ni kommer inte att få del av några stödpengar. Först blir det en kostnad för att få ansluta till fibernätet som förmodligen kommer att hamna kring 30.000 kr. Sen får nya medlemmen även bekosta samtliga kostnader förenade med att få en färdig fiberinkoppling in till fastigheten, grävning, material, svetsning och blåsning av fiber, kostnader för att ansluta till nätet, lantmäteriförrättning etc. Den färdiga anslutningen tillfaller Björkängs Fiber Ekonomisk förening.

 

3 Responses to FAQ

 1. Jan Anders Johansson says:

  Lite oklart svar på frågan om förberedande för framtida anslutning…
  För 15.000 i anslutningsavgift förutsätter jag att jag får kanalisation fram till tomtgräns och att eventuella lantmäterifrågor är hanterade.
  Att det blir en senare kostnad när fiber ska dras in är väl självklart men det borde väl enbart handla om faktiska arbets- och materialkostnader och inga ytterligare avgifter.

  • admin says:

   Samtliga kostnader som tillkommer för att ansluta en fastighet senare belastar fastighetsägaren. Beträffande att kanalisera från stam fram till tomtgräns får det bli individuella diskussioner med styrelsen. Det går inte att lämna generella svar på beroende på olika förutsättningar.

 2. Bjorn persson says:

  4 april 2015 och fibern inte klart ännu, tycker detta är riktigt dåligt.
  Någon mer som har problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *