Medlemmar

Här listas föreningens  medlemmar med fastighetsbeteckning och adress. Det finns även en kolumn där ni ser om avtalet är underskrivet. Uppdaterad med det som kommit styrelsen tillhanda t o m 20141202.

Fastighetsbeteckning Adress Postadress
1001 Varberg Björkäng 2:99 Björkäng 42 Tvååker
1002 Varberg Utteros 1:18 Utterosvägen 8 Tvååker
1003 Björkäng 1:158 Anemonvägen 16 Tvååker
1004 Varberg Munkaskog 1:5 Arves Munkaskog 1 Tvååker
1005 Falkenberg Askhult 1:5 Askhult 102 Morup
1006 Falkenberg Askhult 3:31 Askhult 120 Morup
1007 Falkenberg Askhult 3:8 Askhult 121 Morup
1008 Falkenberg Askhult 3:30 Askhult 124 Lillbo Morup
1009 Falkenberg Askhult 8:1 Askhult 125 Morup
1010 Falkenberg Askhult 1:12 Askhult 127 Morup
1011 Falkenberg Askhult 8:2 Askhult 129 Morup
1012 Falkenberg Askhult 1:7 Askhult 130 Morup
1013 Falkenberg Askhult 1:11 Askhult 131 Morup
1014 Falkenberg Askhult 1:14 Askhult 132 Morup
1015 Falkenberg Askhult 2:2 Askhult Nailsagård 106 Morup
1016 Falkenberg Askhult 4:15 Askhult Per Larsgård 203 Morup
1017 Falkenberg Askhult 4:16 Askhult Per Larsgård 205 Morup
1018 Falkenberg Askhult 1:15 Askhult Per Larsgård 207 Morup
1019 Varberg Björkäng 1:144 Beckasinvägen 01 Tvååker
1020 Varberg Björkäng 1:63 Beckasinvägen 03 Tvååker
1021 Varberg Björkäng 1:162 Beckasinvägen 05 Tvååker
1022 Varberg Björkäng 2:94 Beckasinvägen 07 Tvååker
1023 Varberg Björkäng 2:110 Beckasinvägen 11 Tvååker
1024 Varberg Sik 1:21 Bengtsgård Sik Tvååker
1025 Varberg Björkäng 1:147 Björktrastvägen 04 Tvååker
1026 Björkäng 1:68 Björktrastvägen 07 Tvååker
1027 Varberg Björkäng 1:28 Björktrastvägen 14 Tvååker
1028 Varberg Björkäng 1:80 Björktrastvägen 17 Tvååker
1029 Varberg Björkäng 1:21 Björktrastvägen 18 Tvååker
1030 Varberg Björkäng 2:11 Björkäng 04 Tvååker
1031 Björkäng 2:100 Björkäng 05 Tvååker
1032 Varberg Björkäng 1:6 Björkäng 10 Tvååker
1033 Varberg Björkäng 1:62 Björkäng 11 Tvååker
1034 Björkäng 1:20 Björkäng 21 Tvååker
1035 Björkäng 1:19 Björkäng 22 Tvååker
1036 Björkäng 1:160 Björkäng 25 Tvååker
1037 Varberg Björkäng 1:148 Björkäng 29 Tvååker
1038 Varberg Björkäng 2:31 Björkäng 32 Tvååker
1039 Björkäng 1:15 Björkängs kvarn Tvååker
1040 Björkäng 1:23 Bofinksvägen 1 Tvååker
1041 Varberg Fagared 1:15 Fagared Tvååker
1042 Fagared 1:16 Fagared 4 Tvååker
1044 Varberg Björkäng 2:56 Gamla Strandvägen 4 Tvååker
1045 Varberg Björkäng 2:54 Gamla Strandvägen 8 Tvååker
1046 Varberg Björkäng 1:49 Gravandvägen 03 Tvååker
1047 Varberg Björkäng 1:48 Gravandvägen 05 Tvååker
1048 Björkäng 1:33 Gravandvägen 06 Tvååker
1049 Björkäng 1:31 Gravandvägen 10 Tvååker
1050 varberg Björkäng 1:36 Gravandvägen 12 Tvååker
1051 Björkäng 2:29 Gravandvägen 16 Tvååker
1052 Falkenberg Morups Grytås 2:16 Grytås Stickens Morup
1054 Björkäng 2:68 Gyngarundan 18 Tvååker
1055 Björkäng 2:69 Gyngarundan 20 Tvååker
1056 Björkäng 2:80 Gyngarundan 21 Tvååker
1057 Varberg Björkäng 2:71 Gyngarundan 24 Tvååker
1058 Varberg Mossagård 3:1 Gåsakulla 15 Tvååker
1060 Varberg Björkäng S:2 Havsbadsvägen Tvååker
1061 Varberg Björkäng 1:92 Havsbadsvägen Tvååker
1062 Varberg Smedsgård 1:4 Havsbadsvägen Tvååker
1063 Björkäng 1:125 Havsbadsvägen 10 Tvååker
1064 Varberg Hermanslycke 1:6 Hermanslycke 1 Tvååker
1065 Varberg Hermanslycke 1:17 Hermanslycke 2 Tvååker
1066 Varberg Hermanslycke 1:101 Hermanslycke 3 Tvååker
1067 Falkenberg Morup 16:1 Kesebol 212  Morup
1068 Varberg Björkäng 1:124 Klövervägen 1 Tvååker
1069 Varberg Björkäng 1:120 Klövervägen 4 Tvååker
1070 ? Klövervägen 7 Tvååker
1071 Varberg Ledsgård 1:34 Kärragärde 14 Tvååker
1072 Varberg Kärragärde 1:19 Kärragärde 17 Tvååker
1073 Kärragärde 1:25 Kärragärde 18 Tvååker
1074 Ledsgård 3:1 Köpsgärde Tvååker
1075 Ledsgård 1:15, 1:16 & 1:19 Ledsgård 3 Tvååker
1076 Varberg Ledsgård 1:35 Ledsgård 4 Tvååker
1077 Askhult 1:13 Less Askhult 134 Morup
1078 Falkenberg Morup Lyngen 5:1 Lyngen Morup
1079 Falkenberg Morup Lyngen 5:1 Lyngen (Hus 2) Morup
1081 Falkenberg Lyngen 2:145 Lyngen 120 Morup
1082 Falkenberg Morups-Lyngen 5:3 Lyngen 208 Morup
1083 Falkenberg Morups-Lyngen 4:4 Lyngen Kjellsens 202 Morup
1084 Falkenberg Rogård Lyngen 3:2 Lyngen Rogård 105 Morup
1086 Varberg Sik 2:6 Mellomgård Sik 3 Tvååker
1087 Falkenberg Morup 4:10 Morup 114 Morup
1088 Morup 4:21 Morup 205 Morup
1089 Falkenberg Morup 16:2 Morup 213 Morup
1090 Morup 16:3 Morup 214 Morup
1091 Falkenberg Morup Lyngen 4:5 Morup 215 Morup
1092 Morup 2:13 Morup 217 Morup
1093 Falkenberg Morup 2:14 Morup Kesebol 220 Morup
1094 Falkenberg Kesebol 34:1 Morup Kesebol 222 Morup
1095 Falkenberg Morup 1:31 Morup Kvarnagård 123 Morup
1096 Falkenberg Morup 1:31 Morup Kvarnagård 124 Morup
1097 Falkenberg Morup 1:7 Morup Kvarnagård 127 Morup
1098 Falkenberg Skillingshagen Morup 5:18 Morup Skillingshagen 312 Morup
1099 Falkenberg Morup 34:2 Morup Stensbol 208 Morup
1100 Falkenberg Morups Grytås 1:22 Morups Grytås 103 Morup
1101 Falkenberg Morups-Grytås 1:17 Morups Grytås 104 Millbergs Morup
1102 Falkenberg Morups Grytås 2:4 Morups Grytås 110 Morup
1103 Falkenberg Morups Grytås 2:10 Morups Grytås Krantens 106 Morup
1104 Hönryd 3:4 Morups Stenslyckan 204 Morup
1106 Falkenberg Morup 2:3 Morups-Grytås 18 Helines Gård Morup
1107 Varberg Mossagård 1:15 Mossagård 3 Tvååker
1108 Varberg Mossagård 4:1 Mossagård 8 Tvååker
1109 Munkaskog 1:4 Munkaskog Tvååker
1110 Munkaskog 1:9 Munkaskog 2 Tvååker
1111 Varberg Ledsgård 4:1 Nelsa Gåsakulla 18 Tvååker
1112 Smedsgård 1:7 Nordvägen 2 Tvååker
1113 Smedsgård 1:26 Nordvägen 3 Tvååker
1114 Björkäng 1:97 Paradisvägen 1 Tvååker
1115 Varberg Björkäng 2:32 Paradisvägen 10 Tvååker
1116 Varberg Björkäng 2:45 Paradisvägen 13 Tvååker
1117 Varberg Björkäng 1:43 Paradisvägen 2 Tvååker
1118 Rönnås 1:23 Rönnås 1 Tvååker
1119 Rönnås 1:22 Rönnås 2 Tvååker
1120 Rönnås 1:17 Rönnås 3 Tvååker
1121 Rönnås 1:18 Rönnås 4 Tvååker
1122 Varberg Smedsgård 2:13 Rönnås 5 Tvååker
1123 Varberg Rönnås 1:33 Rönnåsvägen 4 Tvååker
1124 Sik 1:7 Sik 01 Anders Olsgård Tvååker
1125 Sik 1:13 Sik 02 Östegården Tvååker
1126 Varberg Sik 4:1 m fl Sik 08 Böers Tvååker
1127 Varberg Sik 3:14 Sik 11 Tvååker
1128 Varberg Sik 4:4 Sik 12 Tvååker
1129 Varberg Sik 2:12 Sik 13 Tvååker
1130 Varberg Sik 3:23 Sik 14 A, Gotters Tvååker
1131 Varberg Sik 3:24 Sik 14 B Tvååker
1132 Varberg Sik 6:3 Sik 16 Tvååker
1133 Sik 2:24 Sik 2:24 Tvååker
1134 Varberg sik 3:25 Sik 24 Tvååker
1135 Varberg Sik 3:18 Sik 25 Tvååker
1136 Varberg Sik 3:20 Sik 26 Tvååker
1137 Morup 5:17 Skillingshagen 306 Morup
1138 Varberg Smedsgård 1:16 Smedgårdsvägen 44 Tvååker
1139 Varberg Smedsgård 1:82 (ny beteckning, den gamla var 1:2) Smedsgård 1 Tvååker
1140 Varberg Smedsgård 2:1 Smedsgård 2 Tvååker
1141 Smedsgård 1:40 Smedsgårdsvägen 49 Tvååker
1142 Smedsgård 1:19 Smedsgårdsvägen 50 Tvååker
1143 Smedsgård 1:41 Smedsgårdsvägen 51 Tvååker
1144 Smedsgård 1:80 Smedsgårdsvägen 55 Tvååker
1145 Smedsgård 2:4 Smedsgårdsvägen 56 Tvååker
1146 Smedgård 2:8 Smedsgårdsvägen 58 Tvååker
1148 Smedgård 2:2 Smedsgårdsvägen 63 Tvååker
1149 Smedsgård 2:12 Smedsgårdsvägen 64 Tvååker
1150 Smedsgård 2:10 Smedsgårdsvägen 66 Tvååker
1151 smedsgård 2:6 Smedsgårdsvägen 67 Tvååker
1152 Smedsgård 2:5 Smedsgårdsvägen 69 Tvååker
1153 Smedsgård 2:7 Smedsgårdsvägen 71 Tvååker
1154 Smurte 1:7 Smurte 1 Tvååker
1155 Morup 20:39 Spännavägen 1 Morup
1156 Morup 20:5 Spännavägen 3 Morup
1157 Björkäng 1:115 Stora björkäng Tvååker
1159 Varberg Tvååker 1:5 Svensgården 1 Tvååker
1160 Varberg Tvååker 1:10 Svensgården 3 Tvååker
1161 Björkäng 2:43 Sydvägen 5 Tvååker
1162 Tagebol 1:3 Tagebol 1 Tvååker
1163 Morup 4:11 Tallbacken 116 Morup
1164 Björkäng 1:128 Timotejvägen 7 Tvååker
1165 Varberg Tvååker 30:1 Torsgård, Tvååkergata 23 Tvååker
1166 Varberg Tvååker 5:9 & 5:21 Torsgård, Tvååkergata 23 Tvååker
1167 Varberg Björkäng 1:42 Turkduvevägen 03 Tvååker
1168 Björkäng 1:116 Turkduvevägen 11 Tvååker
1169 Björkäng 1:95 Turkduvevägen 16 Tvååker
1171 Varberg Tvååker 3:4 Tvååkergata Tvååker
1172 Varberg Tvååker 3:18 Tvååkergata 01 Tvååker
1173 Varberg Tvååker 3:22 Tvååkergata 04 Tvååker
1174 Tvååker 3:19 Tvååkergata 05 Tvååker
1175 Varberg Tvååker 9:14 Tvååkergata 08 Tvååker
1176 Varberg Tvååker 6:30 Tvååkergata 11 Tvååker
1177 Varberg Tvååker 6:14 Tvååkergata 13 Tvååker
1178 Varberg Tvååker 6:28 Tvååkergata 15 Tvååker
1179 Varberg Tvååker 34:1 Tvååkergata 16 Tvååker
1180 Varberg Tvååker 6:4 Tvååkergata 17 Tvååker
1181 Varberg Tvååker 10:4 Tvååkergata 20 Per-Ivarsgård Tvååker
1183 Varberg Utteros 1:3 Utteros 1 Tvååker
1184 Varberg Smedsgård 1:14 Utterosvägen 1B Tvååker
1185 Varberg Smedsgård 1:15 Utterosvägen 1C Tvååker
1186 Varberg Smedsgård 1:42 Utterosvägen 1D Tvååker
1187 Varberg Utteros 1:12 Utterosvägen 4 Tvååker
1188 Varberg Björkäng 1:133 Vildrosvägen 04 Tvååker
1189 Varberg Björkäng 1:136 Vildrosvägen 07 Tvååker
1190 ? Vildrosvägen 27 Tvååker
1191 Varberg Smedsgård 1:52 Vildrosvägen 31 Tvååker
1192 Vråen 5:1 Vråen 1 Tvååker
1193 Vråen 1:12 Vråen 6 Tvååker
1194 Vråen 1:10 Vråen 7 Tvååker
1195 Vråen 1:14 Vråen 8 Tvååker
1196 Vråen 4:1 Vråen 9 Tvååker
1197 Varberg Sik 3:19 Västergården Sik 15 Tvååker
1198 Varberg Smedsgård 1:22 Åsenvägen 2 Tvååker
1199 Tvååker 1:22 Åslycke Tvååker 5 Tvååker
1200 Tvååker 41:1 Ängagården Tvååker
1201 Varberg Tvååker 7:9 Ängarna 02 Tvååker
1202 Varberg Ängarna 29:1 Ängarna 03 Tvååker
1203 Varberg Ängarna 28:1 Ängarna 04 Tvååker
1204 Varberg Tvååker 8:9 Ängarna 05 Tvååker
1205 Varberg Tvååker 45:1 Ängarna 11 Tvååker
1206 Tvååker 1:6 Tvååkergata 24 Tvååker
1211 Falkenberg Morups-Lyngen 3:3 Lyngen 102 Morup
1213 Morups Lyngen 2:76 Lyngen 112 Morup
1214 Morup 5:12 Morup Solhagen 420 Morup
1216 Rönnås 1:19 Rönnåsvägen 10 Tvååker
1222 Björkäng 2:97 Björkäng 2 Tvååker
1223 Askhult 4:14 Askhult Norängsgård 305 Morup
1224 Askhult 2:3 Askhult Töstasgård 118 Morup
1225 Morup 5:4 Skillingshagen 304 Morup
1226 Askhult 4:11 Mossagård ?
1227 Varberg Björkäng 1:69 Havsbadsvägen 5 Tvååker
1230 Falkenberg Hönryd 3:5 Stensbol 109 Morup
1231 Morup 34:3 Morup 206 Morup
1233 Morup 4:8 Morup 111 Morup
1235 Smedsgård 1:43 Smedsgårdsvägen 61 Tvååker
1236 Gåsakulla 2:4 Gåsakulla 5 Tvååker
1237 Gåsakulla 2:2 Gåsakulla 6 Tvååker
1238 Björkäng 1:73 Vildrosvägen 13 Tvååker
1239 Rönnås 1:29 Rönnåsvägen 11 Tvååker
1240 Björkäng Stora 1:52 Törlanvägen 6 Tvååker
1241 Björkäng 1:158 Anemonvägen 24 Tvååker
1242 Tvååker 3:21 Tvååkers Gata 9 ? Tvååker
1243 Björkäng 2:34 Gravandv. 20 Tvååker
1244 Varberg Björkäng 2:33 Gravandsvägen 22 Tvååker
1245 Björkäng 1:110 Turkduvevägen 6 Tvååker
1246 Varberg Björkäng 2:47 Gamla strandvägen 12 Tvååker
1248 Björkäng 1:159 Ålyckevägen 2 A Tvååker
1249 Björkäng 1:140 Markelagsvägen 20 Tvååker
1250 Björkäng 1:83 Markelagsvägen 5 Tvååker
1251 Hönryd 3:1 Hönryd 101 Morup
1252 Björkäng 1:75 Björktrastvägen 21
1253 Björkäng 1:117 Markelagsvägen 18 Tvååker
1254 2:17-1:4 ? Lyngen 114 “Petternillen”?
1255 Sik 2:18 Mossagård 2
1256 Mossagård 1:21 Mossagård Tvååker
1257 Varberg Björkäng 1:118 Turkduvevägen 13 Tvååker
1258 Rönnås 1:40 Rönnåsvägen 3 Tvååker
1259 Mossagård 5:1 Gåsakulla Tagebol 16 Tvååker
1260 Björkäng 1:109 Turkduvevägen 8 Tvååker
1261 Björkäng 1:82 Tvååker
1262 Utteros 3:12 Tvååkers gata, inget nummer ännu Tvååker
1263 Sik 3 Sik 7 Tvååker
1264 Smedsgård 1:17 Smedsgårdsvägen 46 Tvååker
1266 Falkenberg Morup 10:5 Morup brohem 417 Morup

Det är fortfarande en del uppgifter och inbetalningar av insatser samt medlemsavgifter som saknas. V g kontrollera att det är rätt uppgifter i listan. Är det något som inte verkar stämma, kontakta Sofia Haargaard, tel 0733-403 302, mejl sofia@haargaard.se

3 Responses to Medlemmar

 1. Ann- Mari Swahn & Göran Swahn says:

  Vi har Björkäng 2:80
  Här kommer vår adress är Gyngarundan 21
  42376 Tvååker
  Vi finns på er lista som nr 2

 2. Ann- Mari Swahn & Göran Swahn says:

  Vår adress är Björkäng 2:80
  Gyngarundan 21
  43276 Tvååker

  Vi står som nr 2 på er lista

 3. Peter Mårtensson says:

  Hej!
  Jag bor nere i lynga precis där man svänger ner till pettersbrygga (fastighets beteckning 2:46).
  Finns det en möjlighet att ni gräver dit ner?
  Jag kan kolla lite med grannarna om intresse finns?

  MVH
  Peter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *